สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

24 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 27,024 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,450,980 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 26,740 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 54 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 46 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,447 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 184 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 329,624 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,579 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 82 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,186,052 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,721 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 240,349 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 26,924 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,722) ปริมณฑล (3,153) จังหวัดอื่น ๆ (20,049)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 46 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 17 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 5 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 2 ราย
– จากประเทศสวีเดน 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
– จากประเทศคูเวต 1 ราย
– จากประเทศมองโกเลีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 476 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 411 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.36)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,266 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,001,610 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,938 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 609,915 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 359 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,428 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,054,926 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,491 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,222 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,052 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 159,047 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 150,735 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 127,883 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,075 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม