สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

23 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 25,164 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,423,956 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 24,934 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 43 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 48 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,401 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 139 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 329,440 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,497 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,162,331 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 24,770 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 237,128 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 25,073 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,378) ปริมณฑล (3,029) จังหวัดอื่น ๆ (18,666)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 48 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศตุรกี 17 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
– จากประเทศอียิปต์ 2 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 2 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศนิวซีแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 474 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 410 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.40)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,607 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 999,792 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,778 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 609,648 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 392 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,427 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,032,435 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,483 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,185 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,052 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 156,422 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 148,111 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 130,735 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,014 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม