สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

22 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,382 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,398,792 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 21,171 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 44 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 58 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,353 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 109 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 329,301 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,417 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 83 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,137,561 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 24,824 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 236,814 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 21,280 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,109) ปริมณฑล (2,754) จังหวัดอื่น ๆ (15,417)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 58 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 11 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 6 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 6 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศอิหร่าน 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
– จากประเทศตุรกี 2 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 2 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศแทนซาเนีย 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศสเปน 1 ราย
– จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 472 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 408 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.44)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,435 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 998,840 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,581 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 609,288 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 437 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,425 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,010,952 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,828 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,085 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,052 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 154,094 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 145,785 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 131,713 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,949 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม