สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

21 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 23,441 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,377,410 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 23,118 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 46 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,295 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 239 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 329,192 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,334 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 88 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,112,737 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,153 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 240,339 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 23,357 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,870) ปริมณฑล (2,935) จังหวัดอื่น ๆ (17,552)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 38 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเมียนมา 6 ราย
– จากประเทศลาว 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 3 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
– จากประเทศอิหร่าน 2 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
– จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 471 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 407 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.42)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,966 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 997,933 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,549 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 608,990 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 520 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,425 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,993,124 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,105 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,986 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,051 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 152,957 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 144,652 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 141,151 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,880 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม