สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

20 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 24,996 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,353,969 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 24,699 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 173 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,257 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 93 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 328,953 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,246 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,089,584 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,292 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 240,139 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 24,792 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,880) ปริมณฑล (3,424) จังหวัดอื่น ๆ (18,488)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเยอรมนี 7 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 5 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
– จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 470 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.0 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 400 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.19)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,362 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 997,845 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,761 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 608,763 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 558 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,423 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,974,019 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,341 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,889 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,050 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 151,956 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 143,651 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 150,618 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,817 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม