สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

18 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 27,071 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,303,169 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 26,826 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 49 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,151 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 93 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 328,698 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,075 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,048,491 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,522 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 230,603 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 26,919 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,252) ปริมณฑล (3,723) จังหวัดอื่น ๆ (19,944)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 49 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 7 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
– จากประเทศเมียนมา 5 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 4 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 3 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 2 ราย
– จากประเทศตุรกี 2 ราย
– จากประเทศฮ่องกง 2 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทสอิตาลี 1 ราย
– จากประเทศศรีลังกา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 466 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.0 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 397 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.30)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,281 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 996,072 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,528 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 607,844 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 654 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,418 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,927,437 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 27,004 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,624 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,049 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 149,131 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 140,828 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 178,112 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,683 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม