สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

10 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 23,903 ราย
(เพิ่มขึ้น 157 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้า State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย จากประเทศอินโดนีเซีย
  -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 106 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,545ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 18,914 ราย(79.13%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 548 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,909 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
38 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(8) สมุทรสาคร(28) สมุทรสงคราม(1) มหาสารคาม(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4) ปทุมธานี(1)และ สมุทรปราการ(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศอาร์เจนตินา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 79 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95,542 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 479,772 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,510 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,448 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 112 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,180 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 248,316 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,764 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 476 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม