สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

17 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 25,456 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,276,098 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 24,889 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 54 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,151 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 474 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 328,605 ราย)
เสียชีวิตรวม 23,995 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,026,969 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,217 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 225,134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 25,363 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,703) ปริมณฑล (3,253) จังหวัดอื่น ๆ (18,407)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเมียนมา 5 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 5 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 4 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 4 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 3 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
– จากประเทศเช็กเกีย 2 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
– จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศลักเซมเบิร์ก 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 464 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.0 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 396 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.36)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32,574 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 994,739 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,539 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 607,399 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 726 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,417 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,900,433 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 28,298 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,492 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,049 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 148,257 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 139,954 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 180,558 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,607 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม