สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

15 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,732 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,226,697 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 19,392 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 54 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 52 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,064 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 244 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 327,896 ราย)
เสียชีวิตรวม 23,848 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 70 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,981,413 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 24,125 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 221,436 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 19,636 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,904) ปริมณฑล (2,858) จังหวัดอื่น ๆ (13,874)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 52 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเยอรมนี 7 ราย
จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 6 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
จากประเทศรัสเซีย 3 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 2 ราย
จากประเทศฮ่องกง 2 ราย
จากประเทศตุรกี 2 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
จากประเทศสเปน 1 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศจอร์เจีย 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 460 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.0 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 393 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.46)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,267 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 991,038 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 42.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,568 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 606,227 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 944 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,411 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,845,601 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,030 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,213 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,047 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 146,687 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 138,385 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 161,262 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,477 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม