สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

13 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 23,584 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,184,825 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 23,323 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 67 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 20,985 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 94 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 327,385 ราย)
เสียชีวิตรวม 23,709 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 66 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,933,780 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,233 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 227,336 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 23,417 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,967) ปริมณฑล (3,670) จังหวัดอื่น ๆ (16,780)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 67 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 27 ราย
จากประเทศเมียนมา 9 ราย
จากประเทศอิสราเอล 5 ราย
จากประเทศเยอรมนี 5 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
จากประเทศโครเอเชีย 1 ราย
จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศโรมาเนีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาเมริกา 1 ราย
จากประเทศอิรัก 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 457 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.0 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 390 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.39)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,261 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 993,693 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 42.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,116 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 604,860 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,063 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,406 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,801,036 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 26,250 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 133,943 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,046 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,934 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 137,633 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 168,719 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,290 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม