สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

11 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 24,792 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,136,649 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 24,308 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 158 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 80 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 20,866 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 246 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 326,614 ราย)
เสียชีวิตรวม 23,575 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 63 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,890,076 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,065 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 222,998 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 24,554 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,171) ปริมณฑล (3,777) จังหวัดอื่น ๆ (17,606)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 80 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 16 ราย
จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
จากประเทศรัสเซีย 6 ราย
จากประเทศเยอรมนี 5 ราย
จากประเทศเมียนมา 5 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 4 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศตุรกี 3 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 3 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 2 ราย
จากประเทศฮังการี 2 ราย
จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
จากประเทศบัลแกเรีย 1 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศลัตเวีย 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศมาซิโดเนีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 453 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.0 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 387 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.44)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,038 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 991,260 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 42.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,194 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 603,263 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,329 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,401 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,741,986 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 30,787 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 133,501 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,044 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,094 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 136,797 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 160,676 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41,157 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม