สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

03 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 23,618 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,958,162 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 22,939 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 226 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 181 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 20,062 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 272 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 325,139 ราย)
เสียชีวิตรวม 23,070 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 49 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,711,678 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,939 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 223,414 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 23,211 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,779) ปริมณฑล (3,315) จังหวัดอื่น ๆ (17,117)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 181 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 44 ราย
จากประเทศรัสเซีย 33 ราย
จากประเทศเยอรมนี 23 ราย
จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 7 ราย
จากประเทศอิสราเอล 7 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 5 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 5 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 4 ราย
จากประเทศเอสโตเนีย 3 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 3 ราย
จากประเทศสวีเดน 2 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
จากประเทศแคนาดา 2 ราย
จากประเทศออสเตรีย 2 ราย
จากประเทศสเปน 2 ราย
จากประเทศลัตเวีย 2 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
จากประเทศยูเครน 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศมองโกเลีย 1 ราย
จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 440 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 373 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.67)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,699 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 979,725 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 42.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,561 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 590,139 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,587 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,375 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,496,090 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 27,500 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 131,004 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,032 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,240 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 134,957 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 110,301 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 40,452 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม