สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

08 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 23,557 ราย
(เพิ่มขึ้น 186 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 141 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 35 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,383ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 17,410 ราย(73.91%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 468 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,068 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
141 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(3) สมุทรสาคร(132) นครปฐม(1) ปทุมธานี(4) เพชรบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(3)และ สงขลา(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 106.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 78 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89,691 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 474,933 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,673 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,304 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 165 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,168ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 242,452 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,731 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 474 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม