สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

23 กุมภาพันธ์,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,232 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,770,793 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 20,839 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 168 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 18,775 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 65 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 323,315 ราย)
เสียชีวิตรวม 22,730 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 39 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,574,458 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,662 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 173,605 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,904 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ (3,079) ปริมณฑล (3,061) จังหวัดอื่น ๆ (14,764)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 168 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 29 ราย
จากประเทศรัสเซีย 27 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 27 ราย
จากประเทศยูเครน 8 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 6 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 6 ราย
จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
จากประเทศสวีเดน 4 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 4 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 4 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 4 ราย
จากประเทศฮังการี 3 ราย
จากประเทศอิสราเอล 3 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
จากประเทศตุรกี 2 ราย
จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 2 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 2 ราย
จากประเทศออสเตรีย 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 2 ราย
จากประเทศแคนาดา 1 ราย
จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศชิลี 1 ราย
จากประเทศแอลเบเนีย 1 ราย
จากประเทศกรีซ 1 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศโอมาน 1 ราย
จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศลิทัวเนีย 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศเนปาล 1 ราย
จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
จากประเทศลัตเวีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 427 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 355 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 83.07)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,863 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 963,371 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 42.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,102 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 572,127 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,043 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,344 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,273,958 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 27,179 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 127,575 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,022 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,441 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 133,168 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 55,879ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 39,682 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม