สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

07 กุมภาพันธ์,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,470 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,507,471 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,255 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 4 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 166 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 15,855 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 45 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 321,418 ราย)
เสียชีวิตรวม 22,303 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,392,384 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,711 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 92,784 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 10,300 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,391) ปริมณฑล (2,108) จังหวัดอื่น ๆ (6,801)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 166 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศออสเตรีย 2 ราย
จากประเทศบังกลาเทศ 1 ราย
จากประเทศเบลารุส 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
จากประเทศแคนาดา 2 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 4 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 6 ราย
จากประเทศเยอรมนี 10 ราย
จากประเทศกรีซ 1 ราย
จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 7 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศอิรัก 2 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 13 ราย
จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศจอร์แดน 1 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 8 ราย
จากประเทศคูเวต 1 ราย
จากประเทศลัตเวีย 2 ราย
จากประเทศลักเซมเบิร์ก 1 ราย
จากประเทศมองโกเลีย 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
จากประเทศรัสเซีย 53 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 4 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 6 ราย
จากประเทศตุรกี 6 ราย
จากประเทศยูเครน 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 395 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 314 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 79.50)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,711 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 926,029 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 42.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 83,064 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 40.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 537,901 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 378 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,310 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,914,220 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,089 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 121,773 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,015 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,438 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 128,209 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,112 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 38,324 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม