สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

05 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 22,644 ราย
(เพิ่มขึ้น 586 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 47 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 13 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 526 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่12,824ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 15,331 ราย(67.70%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 533 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,234 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
47 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก ตาก(3) กรุงเทพมหานคร(18) สมุทรสาคร(26)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(1) ชลบุรี(10) สมุทรปราการ(1) และ ตาก(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศแทนซาเนีย 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศรวันดา 1 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 5 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 105 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 77 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 109,780 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 466,534 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,708 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,104 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 279 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,163ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 231,483 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,571 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 467 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 46 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม