สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

18 มกราคม,2565 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,397 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,337,811 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,173 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 10 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 165 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 11,991 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 49 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 320,518 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,956 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,233,903 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,637 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 81,952 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,222 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(753) ปริมณฑล (1,211) จังหวัดอื่น ๆ (4,258)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 165 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 31 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 20 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 11 ราย
จากประเทศเยอรมัน 11 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 8 ราย
จากประเทศอินเดีย 8 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 7 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 7 ราย
จากประเทศสวีเดน 6 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 5 ราย
จากประเทศบราซิล 4 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 3 ราย
จากประเทศแคนาดา 3 ราย
จากประเทศสโลวีเนีย 2 ราย
จากประเทศตุรกี 2 ราย
จากประเทศยูเครน 2 ราย
จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
จากประเทศโรมาเนีย 2 ราย
จากประเทศบัลเกเรีย 2 ราย
จากประเทศฮังการี 2 ราย
จากประเทศเบลเยียม 2 ราย
จากประเทศมองโกเลีย 2 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 2 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
จากประเทศเซอร์เบีย 1 ราย
จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
จากประเทศเอสวาตีนี 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
จากประเทศโปร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศคีร์กีซสถาน 1 ราย
จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
จากประเทศลักเซมเบิร์ก 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 331.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 269 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 81.19)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 389,553 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 874,321 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 37.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,579 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 35.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 94.8
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 533,245 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 154 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,304 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,810,689 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,342 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,825 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,015 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 125,333 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 117,176 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35,609 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม