สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

03 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 21,249 ราย
(เพิ่มขึ้น 795 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 12 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 759 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่11,547ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 14,001 ราย(65.89%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 784 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,169 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
24 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก มหาสารคาม(1) ตาก(1) กรุงเทพมหานคร(4) สมุทรสาคร(18)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(7) สตูล(1) สงขลา(1) สมุทรปราการ(2)และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 104 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 76 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114,703 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 457,856 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,000 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 140,354 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 284 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,138ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 222,628 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,455 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 466 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 32 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม