สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

02 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 20,454 ราย
(เพิ่มขึ้น 836 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 109 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 17 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 710 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่10,788ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 13,217 ราย(64.62%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 703 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,158 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
109 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสงคราม(2) นนทบุรี(1) กรุงเทพมหานคร(7) สมุทรสาคร(99)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(10) นราธิวาส(3) สมุทรปราการ(1)และ ชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 103.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 75.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 125,454 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 454,213 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,587 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 140,354 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 342 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,138ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 219,173 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,214 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 466 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 33 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม