สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

23 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,940 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,202,001 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,705 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 53 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 57 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,763 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 125 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,263 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,501 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,142,186 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,798 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,314 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,830 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(432) ปริมณฑล (311) จังหวัดอื่น ๆ (2,087)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 57 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(5) กทม.(30) สุราษฏร์ธานี (3) เชียงราย(2) สงขลา(1) นนทบุรี(5) และอยู่ระหว่างประสานรพ. (11)

มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 10 ราย
จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 7 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 9 ราย
จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
จากประเทศฮังการี 2 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 2 ราย
จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศแคนาดา 1 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสเปน 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 2 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 277.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 248.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.58)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 227,605 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 832,939 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,824 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,838 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 191 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,235 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,728,203 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,519 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,430 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,006 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 101,865 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 94,238 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,555 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,251 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม