สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

21 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,476 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,196,529 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,358 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 47 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 30 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,665 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 41 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,088 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,440 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,136,197 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,649 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,892 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,399 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(559) ปริมณฑล (180) จังหวัดอื่น ๆ (1,660)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 30 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) สุราษฏร์ธานี(1) ตราด(1) กทม.(14) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(3) ชลบุรี(2)
และ อยู่ระหว่างประสานรพ. (7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศโอมาน 1 ราย
จากประเทศซาอุดีอาระเบีย 6 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 8 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 3 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
จากประเทศสโลวีเนีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 275.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 247.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.69)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143,530 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 828,836 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,075 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,380 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 195 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,226 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,721,544 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,589 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,423 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,005 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 99,396 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 91,783 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,977 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,791 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม