สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

19 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,899 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,191,528 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,802 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 54 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,593 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 22 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,998 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,377 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,128,358 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,389 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,793 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,824 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(395) ปริมณฑล (262) จังหวัดอื่น ๆ (2,167)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 54 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(7) ปัตตานี (4) สระแก้ว(1) สุราษฎร์ธานี (5) สมุทรปราการ(3) ชลบุรี(1) และ กทม.(33)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
จากประเทศสวีเดน 2 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 14 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 8 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศเคนยา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 8 ราย
จากประเทศแคนาดา 2 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
จากประเทศลาว 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 274.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 246.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.73)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 85,924 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 827,206 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,390 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,101 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 246 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,213 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,715,847 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,083 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,410 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,003 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 97,505 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 89,898 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,895 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,351 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม