สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

16 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,684 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,181,960 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,436 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,492 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 83 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,896 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,286 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,115,232 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,531 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,442 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,519 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(572) ปริมณฑล (319) จังหวัดอื่น ๆ (2,628)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(10) และ กทม.(11)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเวียดนาม 2 ราย
จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
จากประเทศซูดานใต้ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 5 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศฮังการี 1 ราย
จากประเทศคูเวต 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 272.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 244.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.84)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 136,590 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 823,390 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,039 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 527,503 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 300 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,197 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,703,140 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,900 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,390 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,995 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,061 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 85,466 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,527 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 28,616 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม