สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

14 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,862 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,174,906 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,799 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 17 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,451 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 27 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,735 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,231 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,106,144 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,818 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,531 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,826 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(570) ปริมณฑล (199) จังหวัดอื่น ๆ (2,057)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(4) ภูเก็ต(2) สุราษฎร์ธานี(1) สมุทรปราการ(2) และ กทม.(10)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศเยอรมัน 4 ราย
จากประเทศสเปน 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศเบลเยี่ยม 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 271 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 243.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.89)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95,343 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 819,315 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,648 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 526,911 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 325 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,188 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,695,143 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,504 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,370 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,989 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,458 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 82,869 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,377 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 28,081 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม