สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

13 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,398 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,172,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,368 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 20 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,432 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 8 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,708 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,194 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 23 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,101,326 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,467 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,524 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,376 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(604) ปริมณฑล (304) จังหวัดอื่น ๆ (2,468)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 20 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(5) ภูเก็ต(8) ประจวบคีรีขันธ์(1) เชียงราย(2) และ กทม.(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
จากประเทศรัสเซีย 4 ราย
จากประเทศยูเครน 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศเยอรมัน 2 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศลาว 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 270.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 243 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.89)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,784 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 817,956 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,632 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 526,661 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 322 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,183 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,691,639 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,490 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,355 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,985 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 89,320 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 81,734 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,638 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 27,839 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม