สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

09 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,203 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,156,587 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,048 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 42 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,343 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 95 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,536 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,084 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 49 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,075,088 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,939 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 60,415 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,143 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(853) ปริมณฑล (246) จังหวัดอื่น ๆ (3,044)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(4) ภูเก็ต(6) สระแก้ว(1) และ กทม.(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศแคนาดา 1 ราย
จากประเทศสเปน 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
จากประเทศมอริเชียส 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 268 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 241.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.01)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127,411 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 813,904 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,274 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 525,403 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 368 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,157 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,673,019 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,020 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,300 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,971 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,291 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 75,733 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,599 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,930 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม