สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

08 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,618 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,151,384 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,467 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 40 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,325 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 95 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,441 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,035 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,067,149 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,775 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 64,200 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,562 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(847) ปริมณฑล (209) จังหวัดอื่น ๆ (2,506)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(5) สุราษฏร์ธานี(1) และ กทม.(6)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 3 ราย
จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
จากประเทศลาว 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 267.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 240.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.04)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 107,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 812,205 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 524,638 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 368 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,146 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,667,999 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,965 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,286 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,967 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,082 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 75,733 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,840 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,700 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม