สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

31 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 18,782 ราย
(เพิ่มขึ้น 829 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 91 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 731 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่9,284ราย)

เสียชีวิตรวม 77 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 11,615 ราย(61.84%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 110 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,090 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
91 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(79) กรุงเทพมหานคร(6) นครปฐม(1) นนทบุรี(1) ขอนแก่น(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(1) สมุทรปราการ(1) และ ชลบุรี(5) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 103 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 74.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 140,732 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 450,381 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,065 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 139,864 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 395 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,125 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 209,661ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,728 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 465 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 62 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม