สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

04 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,896 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,136,537 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,609 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,127 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,284 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 148 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,934 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,917 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,042,666 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,666 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 72,954 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,757 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(892) ปริมณฑล (293) จังหวัดอื่น ๆ (3,572)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(3) กทม(4) ชลบุรี(1) สตูล(1) กาญจนบุรี(1) และภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศมอริเซียส 1 ราย
จากประเทศเยอรมัน 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 265.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 238.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.09)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147,434 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 808,116 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,308 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 523,748 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 416 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,127 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,649,578 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,551 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,207 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,953 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,500 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 70,929 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,658 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม