สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

02 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han