สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

30 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,306 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,115,872 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,054 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,242 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 121 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,338 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,771 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,019,428 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,407 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 75,673 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,175 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(740) ปริมณฑล (238) จังหวัดอื่น ๆ (3,197)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่พังงา(1)ชลบุรี(3) กทม(2) ภูเก็ต(1) และ เชียงราย(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสเปน 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 3 ราย
จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 262.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 236.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.29)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,558 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 801,209 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,765 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 521,931 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 472 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,097 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,627,903 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,087 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,112 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,935 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 72,447 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 66,229 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,770 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,055 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม