สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,753 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,111,566 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,486 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 57 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,234 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 198 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,217 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,734 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,013,021 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,165 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 77,811 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,684 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(605) ปริมณฑล (299) จังหวัดอื่น ๆ (3,780)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(4) กทม.(1) ภูเก็ต(6) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
จากประเทศสหรัฐเกาหลี 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 261.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 236.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.31)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,835 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 799,414 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,226 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 521,561 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 494 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,088 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,623,816 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,239 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,087 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,931 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 71,518 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 64,942 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,936 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,882 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม