สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

30 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 17,953 ราย
(เพิ่มขึ้น 930 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 27 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 889 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่8,553ราย)

เสียชีวิตรวม 77 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 11,505 ราย(64.08%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 109 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,371 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
27 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(18) กรุงเทพมหานคร(3) นนทบุรี(2) มหาสารคาม(2) ตาก(1) สมุทรปราการ(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) และ ชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 102 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 74 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,033 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 447,459 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,516 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 118 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 139,515 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 417 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,115ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 203,933 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 5,725 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 463 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม