สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,559 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,094,886 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,543 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 752 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,158 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 225 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,545 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,645 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 64 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,993,964 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,875 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,277 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,768 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(609) ปริมณฑล (433) จังหวัดอื่น ๆ (4,726)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(1) กทม.(2) ภูเก็ต(1) และ สระแก้ว(35)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศฮังการี 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 35 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 260.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 235.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.38)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,187 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 798,551 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 520,213 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 562 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,058 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,608,979 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,144 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,009 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,918 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,322 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 61,346 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,450 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,407 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม