สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,335 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,088,327 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,092 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,119 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 206 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,320 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,581 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,987,089 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,218 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,657 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,298 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(672) ปริมณฑล (471) จังหวัดอื่น ๆ (5,155)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่เชียงราย(1) กทม.(2) ภูเก็ต(3) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 259.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 234.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.42)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103,899 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 798,242 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,586 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 519,731 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 581 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,049 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,602,835 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,755 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,977 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,914 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 65,818 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 59,840 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,811 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,243 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม