สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

24 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,857 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,081,992 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,349 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 228 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,112 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 269 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,114 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,544 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,979,871 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,318 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 81,577 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,618 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(734) ปริมณฑล (439) จังหวัดอื่น ๆ (4,445)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กทม.(4) ภูเก็ต(2) สตูล(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศออสเตรีย 2 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศลาว 1 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 259 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 234.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.46)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 86,016 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 796,319 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,993 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 519,102 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 596 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,041 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,597,080 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,594 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,943 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,909 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 64,482 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 54,689 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,132 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,118 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม