สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

21 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,006 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,064,581 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,003 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 771 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,083 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 224 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,589 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,387 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,956,923 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,591 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 87,271 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,227 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(756) ปริมณฑล (496) จังหวัดอื่น ๆ (4,975)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) กทม.(4) และภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเนปาล 1 ราย
จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 257.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 232.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.27)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,633 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 793,539 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,764 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 517,395 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 692 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,011 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,581,747 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,859 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,826 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,896 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 61,239 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 53,774 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,531 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,685 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม