สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

20 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,595 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,057,575 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,142 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 220 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,075 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 215 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,365 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,358 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,949,332 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,478 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 87,885 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,357 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(768) ปริมณฑล (471) จังหวัดอื่น ๆ (5,118)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(4) กทม.(3) ภูเก็ต(2) นราธิวาส(1) สตูล(3) สระแก้ว(2) เชียงราย(1) และ เชียงใหม่(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศลาว 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 256.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 231.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.29)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111,829 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 791,098 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,883 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 516,770 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 722 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,000 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,575,888 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,355 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,786 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,891 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,895 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 53,218 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,625 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,578 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม