สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

19 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,855 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,050,980 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,374 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,057 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 245 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,150 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,305 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,940,854 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,655 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 89,821 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,619 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(806) ปริมณฑล (487) จังหวัดอื่น ๆ (5,326)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) กทม.(3) ภูเก็ต(4) เชียงราย(2) และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศจอร์เจีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 256.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 231.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.33)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,146 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 789,155 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,919 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 516,146 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 774 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,989 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,569,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,380 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,741 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,887 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58,798 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 52,124 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,223 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,476 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม