สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

18 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,901 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,044,125 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,423 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,045 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 319 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 313,905 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,254 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,933,199 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,556 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 90,672 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,742 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(878) ปริมณฑล (435) จังหวัดอื่น ๆ (5,429)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) กทม.(3) ภูเก็ต(3) เชียงราย(1) สระแก้ว(3) จันทบุรี(3)
และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 255.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 231 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.37)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104,702 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 787,984 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,197 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 515,559 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 827 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,975 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,563,153 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,288 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,687 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,881 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 57,397 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 50,727 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,849 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,337 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม