สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

29 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 17,023 ราย
(เพิ่มขึ้น 802 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 89 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 19 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 692 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่7,664ราย)

เสียชีวิตรวม 76 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 11,396 ราย(66.94%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 109 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5,551 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
89 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(79) กรุงเทพมหานคร(7) พระนครศรีอยุธยา(2) อ่างทอง(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(12) สมุทรปราการ(1) และ ชลบุรี(6) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 102 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 73.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 162,574 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 443,769 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,940 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 119 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 139,152ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 427 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,103ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 198,208 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,094 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 461 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 91 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม