สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

16 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,947 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,030,700 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,662 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 53 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,018 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 221 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 313,323 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,143 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 62 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,918,452 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,943 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 92,105 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,883 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(854) ปริมณฑล (375) จังหวัดอื่น ๆ (4,654)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) กทม.(5) ภูเก็ต(2) ชลบุรี(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 254.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 230.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.41)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 70,823 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 784,779 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 513,962 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 878 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,946 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,551,452 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,143 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,588 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,872 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 55,018 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 48,356 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,616 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,183 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม