สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

15 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,343 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,024,753 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,926 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 188 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,007 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 217 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 313,102 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,081 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 45 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,910,509 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,663 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 94,163 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,143 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(790) ปริมณฑล (391) จังหวัดอื่น ๆ (4,962)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(1) ภูเก็ต(1) ชลบุรี(3) ตาก(1) เชียงราย(3) สระแก้ว(1)และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 254 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 229.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.42)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,193 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 783,565 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 513,262 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 921 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,929 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,546,309 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,162 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,536 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,867 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54,192 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 47,535 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,176 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,082 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม