สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

14 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,079 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,018,410 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,607 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 171 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,995 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 292 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 312,885 ราย)
เสียชีวิตรวม 20,036 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 47 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,902,846 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,917 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,528 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,899 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(694) ปริมณฑล (497) จังหวัดอื่น ๆ (5,708)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(5) กรุงเทพฯ(1) ตราด(2) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 3 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 253.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 229.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.42)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,107 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 783,439 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,271 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 512,548 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 936 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,913 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,541,147 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 5,809 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,481 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,861 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53,207 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 46,553 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,467 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,018 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม