สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

13 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,057 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,011,331 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,508 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,986 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 336 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 312,593 ราย)
เสียชีวิตรวม 19,989 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,895,929 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,393 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,413 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,844 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(667) ปริมณฑล (515) จังหวัดอื่น ๆ (5,662)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) ภูเก็ต(1) กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(2) และ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 253.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 228.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.44)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90,208 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 782,933 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 423 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 511,717 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 954 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,899 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,535,338 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 6,517 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,421 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,856 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52,175 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 45,523 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,982 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,930 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม