สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

12 พฤศจิกายน,2564 | Piroonruk Art-han