สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

30 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,224 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,903,165 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,832 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 126 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,820 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 259 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 309,032 ราย)
เสียชีวิตรวม 19,158 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 88 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,783,875 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,305 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 100,132 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,091 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(758) ปริมณฑล (560) จังหวัดอื่น ๆ (7,773)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(1) สมุทรปราการ(1) ตาก(2) และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย
จากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 1 ราย
จากประเทศสาธารณรัฐตุรกี 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 246.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 223.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.59)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80,469 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 765,722 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,189 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 498,605 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 871 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18 ,644 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,460,809 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,060 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 118,321 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,773 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,728 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 32,109 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,899 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,966 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม