สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,727 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,821,579 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,072 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 71 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 26 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,727 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 558 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 304,537 ราย)
เสียชีวิตรวม 18,559 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 73 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,699,934 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,075 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,086 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,630 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,010) ปริมณฑล (663) จังหวัดอื่น ๆ (7,957)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 26 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(6) กรุงเทพฯ(2) เชียงราย(1)นราธิวาส(1) สตูล(9) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศโคลัมเบีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 10 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 242.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 220 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.64)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79,442 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 751,792 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,359 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 490,901 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,157 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,444 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,407,382 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,516 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 117,201 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,693 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 33,606 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 27,001 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,646 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,416 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม