สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

20 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,918 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,811,852 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,195 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,701 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 664 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 303,979 ราย)
เสียชีวิตรวม 18,486 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 79 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,689,859 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,878 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,507 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,859 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,020) ปริมณฑล (595) จังหวัดอื่น ๆ (7,244)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(6) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) ประจวบคีรีขันธ์(6) และ ตาก(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 10 ราย
จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศสเปน 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 242.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 219.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,809 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 748,652 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,936 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 490,008 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,254 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,416 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,401,866 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,745 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 117,035 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,681 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 32,971 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 26,368 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,034 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,344 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม