สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

16 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,648 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,772,838 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,873 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,645 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 650 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 302,038 ราย)
เสียชีวิตรวม 18,205 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 82 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,647,255 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,794 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 107,378 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,523 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,077) ปริมณฑล (766) จังหวัดอื่น ๆ (8,680)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) ชลบุรี(2) กรุงเทพฯ(1) ประจวบคีรีขันธ์(1)และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 240.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 218 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.56)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92,966 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 743,880 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,003 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 485,646 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,394 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,297 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,377,033 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,420 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 116,140 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,610 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 31,188 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 24,594 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,797 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,043 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม